fbpx

Beeld dat blijft hangen

Met advies, vergunningverlening en handhaving draagt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bij aan een goede leefomgeving door bescherming van milieu en natuur. Dat werk voeren zij uit voor en samen met gemeenten en provincie. Klinkt simpel. Is het niet. Of wij een folder-met-begrijpelijke-uitleg konden ontwerpen voor inwoners, bedrijven en overheden. En of we ook de interne cultuuromslag visueel konden ondersteunen.

Less is more

Fronttaal maakte in een infographic de complexe en uitgebreide dienstverlening van OZHZ zichtbaar en inzichtelijk. OZHZ gebruikt deze infographic nu ter ondersteuning van gesproken en geschreven tekst. De interne cultuuromslag kreeg visuele handen en voeten in animaties, posters en inspiratieboekjes met inhoud vanuit interne brainstormsessies. Zo’n omslag is niet altijd een makkelijk proces. Wij maken het graag inzichtelijk.

Meer weten over dit project?

Bel 010-4361956 of mail naar info@fronttaal.nl

Volgend project
Stadionplein